This page in English

Christer Rolf

Professor, adj

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Alfred Nobels Allé 8, 141 52 Huddinge