This page in English

Christofer Juhlin

Anknuten

Besöksadress : CCK, R8:04, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm
Postadress : Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat), K7, Forskargrupp Larsson, Catharina, CCK, R8:04, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm
Leveransadress : CCK, R8:04, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Docent i experimentell patologi vid Karolinska Institutet.
 • Femte årets ST-läkare i klinisk patologi och cytologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
 • Molekylärbiolog.
 • Projektgruppledare för forskning kring de genetiska mekanismer som styr utvecklingen av endokrina tumörer.
 • Tidigare visiting research scholar vid Yale School of Medicine, New Haven, CT, USA (2013-2014).
   

 

 

Forskningsbeskrivning

Min projektgrupp ämnar utreda vilka genetiska mekanismer som ligger bakom utvecklandet av cancer i hormonproducerande organ såsom exempelvis sköldkörtlel, bisköldkörtel och binjure. Genom att applicera modern molekylärbiologisk teknik på aktuella frågeställningar försöker vi identifera specifika molekylära händelser som sedermera kan extrapoleras till kliniskt bruk iform av förbättrad diagnostik, prognostik och behandling.

 

Som exempel på ovanstående kan nämnas identifikationen av två molekylära markörer för elakartad bisköldkörteltumör (parafibromin och APC) som sedermera implementerats i kliniskt bruk och idag används som diagnostisk markör såväl vid Karolinska Universitetssjukhuset som vid flertalet stora sjukhus i USA, Australien samt övriga Europa.

Akademiska priser och utmärkelser

 • M.D. Ph.D-stipendiat vid Karolinska Institutet 2005-2008.
 • Klinisk postdoktor-stipendiat (ALF/SLL) 2013-2016.
 • Forskningsstipendium från Erik och Edith Fernströms stiftelse för medicinsk forskning 2013.
 • Erhållare av medel från Svenska Läkaresällskapet, Svensk Endokrinologisk Förening, KI Fonder och Cancerföreningen i Stockholm.
 • Erhållare av SSMF's Stora Etableringsanslag 2016.

Länkar

Karta