This page in English
Laddar profil information

Om mig

Specialistsjukgymnast i pediatrik, doktorand på Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa

Forskningsbeskrivning

Barn med bilateral spastisk cerebral pares har ofta svårigheter att stå och gå. I doktorandprojektet ”Faktorer som påverkar hållningen i stående hos barn med bilateral cerebral pares” studerar vi sensomotoriska aspekter på förmågan att stå, med fokus på den rumsliga perceptionens betydelse. Vi är framförallt intresserade av att undersöka varför en del barn behöver hålla i sig för att kunna stå. Vi undersöker barnen med 3-D rörelseanalys, mäter muskelaktivitet, muskelstyrka och grov motorisk funktion samt hur synfunktion och uppmärksamhet påverkar motoriken. 

Laddar publikationer