This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är barnläkare och barnallergolog på Sachsska barn och ungdomssjukhuset där jag arbetat sedan 1996. Jag halkade in på forskning efter min AT-tjänstgöring och disputerade 2006 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ” Cytokine profiles, infections and IgE sensitisation in childhood”. 2014 blev jag docent i pediatrik vid Karolinska Instututet och handleder flera doktorander med inom forskningsområdet allergisjukdomar.
Sedan några år är jag specialistsakkunnig i barnallergologi i Stockholm, är styrelsemedlem (kassör) i Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA). Jag har arbetat med nationella riktlinjer för anafylaxi i SFFAs regi samt europeiska riktlinjer för födoämnesallergi och anafylaxi för European Association of Allergology and Clinical Immunology (EAACI). Jag arbetar också med patientutbildning bla med lägerverksamhet för barn och föräldrar i Astma och Allergiförbundets regi.

Utbildning

MD, PhD

Forskningsbeskrivning

Min forskning började med en kohortstudie där barnen, till allergiska och inte allergiska föräldrar, föddes in i studien. Barnen är följda från 0-10 års ålder. Fokus har varit risk- och friskfaktorer för utveckling av allergisjukdomar ex infektioner.
Därefter har fokus på min forskning varit matallergi och ffa förbättrad diagnostik av ex jordnöts- och hasselnötsallergi. I dag driver jag tillsammans med doktorand, postdoc och övriga medarbetare en behandlingsstudie där vi försöker bota svår jordnötsallergi.

Länkar

Publikationer

Basophil allergen threshold sensitivity and component-resolved diagnostics improve hazelnut allergy diagnosis
Brandström J, Nopp A, Johansson Sg, Lilja G, Sundqvist Ac, Borres Mp, et al
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology 2015;45(9):1412-8

[Early introduction of peanuts prevents peanut allergy. New Swedish guidelines needed]
Nilsson C, Wickman M, Lilja G
Lakartidningen 2015;112():-

Evaluation of basophil allergen threshold sensitivity (CD-sens) to peanut and Ara h 8 in children IgE-sensitized to Ara h 8
Glaumann S, Nilsson C, Johansson Sg, Asarnoj A, Wickman M, Borres Mp, et al
Clinical and molecular allergy : CMA 2015;13(1):5-

Wheat allergy in children evaluated with challenge and IgE antibodies to wheat components
Nilsson N, Sjölander S, Baar A, Berthold M, Pahr S, Vrtala S, et al
Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology 2015;26(2):119-25

EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines: diagnosis and management of food allergy
Eaaci Food Allergy Anaphylaxis, Muraro A, Werfel T, Hoffmann-sommergruber K, Roberts G, Beyer K, et al
ALLERGY 2014;69(8):1008-25

Recurrent reactions to food among children at paediatric emergency departments: epidemiology of allergic disease
Vetander M, Ly Dh, Håkansson N, Lilja G, Nilsson C, Östblom E, et al
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology 2014;44(1):113-20

Successful management of severe cow's milk allergy with omalizumab treatment and CD-sens monitoring
Nilsson C, Nordvall L, Johansson Sg, Nopp A
Asia Pacific allergy 2014;4(4):257-60

Combining analyses of basophil allergen threshold sensitivity, CD-sens, and IgE antibodies to hydrolyzed wheat, ω-5 gliadin and timothy grass enhances the prediction of wheat challenge outcome
Nilsson N, Nilsson C, Hedlin G, Johansson Sg, Borres Mp, Nopp A
International archives of allergy and immunology 2013;162(1):50-7

Cytomegalovirus-seropositive children show inhibition of in vitro EBV infection that is associated with CD8+CD57+ T cell enrichment and IFN-γ
Sohlberg E, Saghafian-hedengren S, Rasul E, Marchini G, Nilsson C, Klein E, et al
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) 2013;191(11):5669-76

Epstein-Barr virus coinfection in children boosts cytomegalovirus-induced differentiation of natural killer cells
Saghafian-hedengren S, Sohlberg E, Theorell J, Carvalho-queiroz C, Nagy N, Persson Jo, et al
Journal of virology 2013;87(24):13446-55

Oral peanut challenge identifies an allergy but the peanut allergen threshold sensitivity is not reproducible
Glaumann S, Nopp A, Johansson Sg, Borres Mp, Nilsson C
PloS one 2013;8(1):e53465-

The Utility of Peanut Components in the Diagnosis of IgE-Mediated Peanut Allergy Among Distinct Populations
Lieberman Ja, Glaumann S, Batelson S, Borres Mp, Sampson Ha, Nilsson C
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY-IN PRACTICE 2013;1(1):75-82

Age at Epstein-Barr virus infection and Epstein-Barr virus nuclear antigen-1 antibodies in Swedish children
Simon Kc, Saghafian-hedengren S, Sverremark-ekström E, Nilsson C, Ascherio A
Multiple sclerosis and related disorders 2012;1(3):136-8

Anaphylaxis and reactions to foods in children - a population-based case study of emergency department visits
Vetander M, Helander D, Flodstrom C, Ostblom E, Alfven T, Ly Dh, et al
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 2012;42(4):568-77

Anaphylaxis to Peanut in a Patient Predominantly Sensitized to Ara h 6
Asarnoj A, Glaumann S, Elfstrom L, Lilja G, Lidholm J, Nilsson C, et al
INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2012;159(2):209-12

Basophil allergen threshold sensitivity, CD-sens, IgE-sensitization and DBPCFC in peanut-sensitized children
Glaumann S, Nopp A, Johansson Sgo, Rudengren M, Borres Mp, Nilsson C
ALLERGY 2012;67(2):242-7

Early-life gut bacteria associate with IL-4-, IL-10- and IFN-γ production at two years of age
Johansson Ma, Saghafian-hedengren S, Haileselassie Y, Roos S, Troye-blomberg M, Nilsson C, et al
PloS one 2012;7(11):e49315-

Peanut component Ara h 8 sensitization and tolerance to peanut
Asarnoj A, Nilsson C, Lidholm J, Glaumann S, Ostblom E, Hedlin G, et al
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2012;130(2):468-72

Peanut sensitization during the first 5 yr of life is associated with elevated levels of peanut-specific IgG
Sverremark-ekstrom E, Hultgren Eh, Borres Mp, Nilsson C
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2012;23(3):224-9

Phadiatop Infant (R) detects IgE-mediated diseases among pre-school children: a prospective study
Nilsson C, Lilja G, Nordlund M, Berthold M, Borres Mp
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2012;23(2):159-65

An explorative study of low levels of allergen-specific IgE and clinical allergy symptoms during early childhood
Soderstrom L, Lilja G, Borres Mp, Nilsson C
ALLERGY 2011;66(8):1058-64

Classification of anaphylaxis and utility of the EAACI Taskforce position paper on Anaphylaxis in Children
Vetander M, Helander D, Lindquist C, Hedlin G, Alfven T, Ostblom E, et al
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2011;22(4):369-73

Early Colonization with a Group of Lactobacilli Decreases the Risk for Allergy at Five Years of Age Despite Allergic Heredity
Johansson Ma, Sjogren Ym, Persson Jo, Nilsson C, Sverremark-ekstrom E
PLOS ONE 2011;6(8):e23031-

Early-life EBV infection protects against persistent IgE sensitization
Saghafian-hedengren S, Sverremark-ekstrom E, Linde A, Lilja G, Nilsson C
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2010;125(2):433-8

Allergic Women have Reduced sHLA-G Plasma Levels at Delivery
Rizzo R, Stignani M, Amoudruz P, Nilsson C, Melchiorri L, Baricordi O, et al
AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 2009;61(5):368-76

Epstein-Barr virus and cytomegalovirus are differentially associated with numbers of cytokine-producing cells and early atopy
Nilsson C, Sigfrinius Ak, Montgomery Sm, Sverremark-ekstrom E, Linde A, Lilja G, et al
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 2009;39(4):509-17

Herpesvirus Seropositivity in Childhood Associates with Decreased Monocyte-Induced NK Cell IFN-gamma Production
Saghafian-hedengren S, Sundstrom Y, Sohlberg E, Nilsson C, Linde A, Troye-blomberg M, et al
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2009;182(4):2511-7

Impaired Toll-like receptor 2 signalling in monocytes from 5-year-old allergic children
Amoudruz P, Holmlund U, Saghafian-hedengren S, Nilsson C, Sverremark-ekstrom E
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY 2009;155(3):387-94

Maternal allergy influences p38-mitogen-activated protein kinase activity upon microbial challenge in CD14(+) monocytes from 2-year-old children
Saghafian-hedengren S, Holmlund U, Amoudruz P, Nilsson C, Sverremark-ekstrom E
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 2008;38(3):449-57

The expression of human natural killer cell receptors in early life
Sundstrom Y, Nilsson C, Lilja G, Karre K, Troye-blomberg M, Berg L
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2007;66(2-3):335-44

ImmunoCAP(TM) Phadiatop (R) Infant - a new blood test for detecting IgE sensitisation in children at 2 years of age
Ballardini N, Nilsson C, Nilsson M, Lilja G
ALLERGY 2006;61(3):337-43

Pregnancy, but not the allergic status, influences spontaneous and induced interleukin-1 beta (IL-1 beta), IL-6, IL-10 and IL-12 responses
Amoudruz P, Minang Jt, Sundstrom Y, Nilsson C, Lilja G, Troye-blomberg M, et al
IMMUNOLOGY 2006;119(1):18-26

Relationship between maternal and child cytokine responses to allergen and phytohaemagglutinin 2 years after delivery
Larsson Ak, Nilsson C, Hoglind A, Sverremark-ekstrom E, Lilja G, Troye-blomberg M
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY 2006;144(3):401-8

Does early EBV infection protect against IgE sensitization?
Nilsson C, Linde A, Montgomery Sm, Gustafsson L, Nasman P, Blomberg Mt, et al
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2005;116(2):438-44

Low numbers of interleukin-12-producing cord blood mononuclear cells and immunoglobulin E sensitization in early childhood
Nilsson C, Larsson Ak, Hoglind A, Gabrielsson S, Blomberg Mt, Lilja G
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 2004;34(3):373-80

CD14 and development of atopic disease at 2 years of age in children with atopic or non-atopic mothers
Holmlund U, Hoglind A, Larsson Ak, Nilsson C, Sverremark Ekstrom E
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 2003;33(4):455-63

Levels of soluble CD30 in cord blood and peripheral blood during childhood are not correlated with the development of atopic disease or a family history of atopy
Holmlund U, Bengtsson A, Nilsson C, Kusoffsky E, Lilja G, Scheynius A, et al
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 2003;33(11):1531-6

IgE is expressed on, but not produced by, fetal cells in the human placenta irrespective of maternal atopy
Ekstrom Es, Nilsson C, Holmlund U, Van Der Ploeg I, Sandstedt B, Lilja G, et al
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY 2002;127(2):274-82

Influence of atopic heredity on IL-4-, IL-12- and IFN-gamma-producing cells in in vitro activated cord blood mononuclear cells
Gabrielsson S, Soderlund A, Nilsson C, Lilja G, Nordlund M, Troye-blomberg M
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY 2001;126(3):390-6

Presence of CD30(+) and CD30L(+) cells in human placenta and soluble CD30 levels in cord blood are independent of maternal atopy
Ekstrom Es, Bengtsson A, Svensson A, Nilsson C, Ostlund E, Sandstedt B, et al
PLACENTA 2001;22(4):372-9

A case of allergy to cow's milk hydrolysate
Nilsson C, Oman H, Hallden G, Lilja G, Lundberg M, Harfast B
ALLERGY 1999;54(12):1322-6

Visa alla publikationer

Karta