This page in English

Åsa Kågedal

Forskarstuderande

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 171 76 Stockholm