This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är biostatistiker med forskningsintressen inom epidemiologi, främst inom reproduktionsepidemiologi och cancerepidemiologi.

Utbildning

  • 2016, PhD (medicinsk vetenskap), Karolinska Institutet.
  • 1999, MSc (matematisk statistik), Stockholms Universitet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om cancer och reproduktionsfaktorer. Inom mitt doktorandprojekt fokuserar jag på frågeställningar kring graviditet och bröstcancer; dels om bröstcancerrisken ökar i samband med graviditet, men också hur prognosen ser ut för kvinnor som diagnosticerats under eller strax efter en graviditet. Jag deltar även i ett större projekt kring graviditetsnära cancer, där vi undersöker effekter bland flera olika cancerformer i samband med graviditet, exempelvis om diagnosen försenas eller om graviditetsnära cancer har speciella tumörmarkörer. Jag deltar även i forskning som handlar om reproduktiva faktorer och hälsa hos mor och barn, exempelvis om kvinnor med psoriasis har högre risk för att få problem i sin graviditet. Som statistiker är mina forskningsintressen hur man på bästa sätt kan använda epidemiologiska metoder för att skatta sjukdomsrisker i befolkningen, bl a genom att använda mer komplicerade studiedesigner och registerdata.

Mer information om mig och min forskning finns på den engelskspråkiga sidan.

 

Tillämpad biostatistiker

Som tillämpad biostatistiker arbetar jag inom flera olika forskningsprojekt på MEB. Exempel på sådana projekt är: sömnstörningar och risk för demens, IVF-behandling och mammografisk brösttäthet, HPV och cervixcancer, långtidseffekter av bröstcancerbehandling.

Laddar publikationer

Karta