This page in English

Anders Ekbom

Professor, senior

Besöksadress : Eugeniahemmet, T2, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm
Postadress : Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2, Forskargrupp M Fored, Eugeniahemmet, T2, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm
Leveransadress : Eugeniahemmet, T2, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm

Forskningsbeskrivning

Beskrivning av forskningsområde

Uppkomst och effekter av inflammation

Etiologi med tyngdpunkt på tidiga exponeringar för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), MS och kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Långtidseffekter för mortalitet, cancer, hjärt-kärlsjukdomar och graviditetsutfallk vid inflammatoriska processer såsom IBD, MS, reumatoid artrit, SLE, celiaki, hepatit och PSC.

Effekter av antiinflammatorisk terapi vid inflammatorisk terapi, särskilt risken för lymfom och gastrointestinal cancer där förskrivningsregistret är ett nytt verktyg.

Perinatala och tidiga exponeringars betydelse för senare sjuklighet

Med hjälp av arkivdata sedan sent 1800-tal samt Medicinska flödelseregistret har ett flertal studier genomförts och planeras genoföras där graviditeten det perinatala förloppets långtidseffekter för senare sjuklighet såsom cancer, hjärt- kärlsjukdom, ortopediska samt autoimmuna sjukdomar.

Familjär historia och sjukdom

Med hjälp av flergenerationsregistret genoförs ett flertal studier där interaktionen mellan famailjär historia för skilda sjukdomar påverkar naturalhistorien för sjukdomen som sådan

Finansiering

VR
Cancerfonden
Hjärt- lungfonden
US Army

Fem utvalda publikationer

Perinatal risk factors for ischemic heart disease: disentangling the roles of birth weight and preterm birth.
Kaijser M, Bonamy A, Akre O, Cnattingius S, Granath F, Norman M, et al
Circulation 2008 Jan;117(3):405-10.

Celiac disease and risk of adverse fetal outcome: a population-based cohort study.
Ludvigsson J, Montgomery S, Ekbom A
Gastroenterology 2005 Aug;129(2):454-63.

Caloric restriction and incidence of breast cancer.
Michels K, Ekbom A
JAMA 2004 Mar;291(10):1226-30.

Appendectomy and protection against ulcerative colitis.
Andersson R, Olaison G, Tysk C, Ekbom A
N. Engl. J. Med. 2001 Mar;344(11):808-14.

Colorectal cancer rates among first-degree relatives of patients with inflammatory bowel disease: a population-based cohort study.
Askling J, Dickman P, Karlén P, Broström O, Lapidus A, Löfberg R, et al
Lancet 2001 Jan;357(9252):262-6.