Thierry Soussis forskargrupp

This page in English

Förändringar i p53-genen är den vanligaste genetiska händelsen vid cancer. Nyligen genomförda observationer har utmanat flera dogmer gällande p53 mutationer. Bland dem är antalet mutationer per tumör och den biologiska funktionen hos olika varianter av muterat p53.

Vi har dessutom visat, med nya statistiska metoder, att somliga p53 mutationer enbart är passagerare ("passengers"), det vill säga att de inte driver tumörutvecklingen. Dessa är samselekterade under canceromvandlingen.

För att etablera en korrektare bild av panoramat av varianter av funktionsförlust av p53 proteinet vid mänsklig cancer, driver vi ett projekt som kommer att kombinera kliniska observationer, in silico och grundläggande analyser. Detta med målet att förstå hur förändringar i tumörsupressorgenen p53 bidrar till variationsrikedomen i olika yttringar av mänsklig cancer.

Mer information finns på den engelska sidan

Gruppmedlemmar

Thierry Soussi, gruppledare
Julie Bianchi, post doc

Utvalda publikationer

The TP53 website: an integrative resource centre for the TP53 mutation database and TP53 mutant analysis.
Leroy B, Fournier J, Ishioka C, Monti P, Inga A, Fronza G, et al
Nucleic Acids Res. 2013 Jan;41(Database issue):D962-9

Data-driven unbiased curation of the TP53 tumor suppressor gene mutation database and validation by ultradeep sequencing of human tumors.
Edlund K, Larsson O, Ameur A, Bunikis I, Gyllensten U, Leroy B, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2012 Jun;109(24):9551-6

The history of p53. A perfect example of the drawbacks of scientific paradigms.
Soussi T
EMBO Rep. 2010 Nov;11(11):822-6

Mutant p53 protein localized in the cytoplasm inhibits autophagy.
Morselli E, Tasdemir E, Maiuri M, Galluzzi L, Kepp O, Criollo A, et al
Cell Cycle 2008 Oct;7(19):3056-61

Analysis of p53 mutation status in human cancer cell lines: a paradigm for cell line cross-contamination.
Berglind H, Pawitan Y, Kato S, Ishioka C, Soussi T
Cancer Biol. Ther. 2008 May;7(5):699-708

Shaping genetic alterations in human cancer: the p53 mutation paradigm.
Soussi T, Wiman K
Cancer Cell 2007 Oct;12(4):303-12

Meta-analysis of the p53 mutation database for mutant p53 biological activity reveals a methodologic bias in mutation detection.
Soussi T, Asselain B, Hamroun D, Kato S, Ishioka C, Claustres M, et al
Clin. Cancer Res. 2006 Jan;12(1):62-9

Locus-specific mutation databases: pitfalls and good practice based on the p53 experience.
Soussi T, Ishioka C, Claustres M, Béroud C
Nat. Rev. Cancer 2006 Jan;6(1):83-90

The TP53 colorectal cancer international collaborative study on the prognostic and predictive significance of p53 mutation: influence of tumor site, type of mutation, and adjuvant treatment.
Russo A, Bazan V, Iacopetta B, Kerr D, Soussi T, Gebbia N, et al
J. Clin. Oncol. 2005 Oct;23(30):7518-28

p53 mutations and resistance to chemotherapy: A stab in the back for p73.
Soussi T
Cancer Cell 2003 Apr;3(4):303-5

Fullständig lista över publikationer

Genetik