Nobelpriset i fysiologi eller medicin

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014 skall utdelas med ena hälften till John O´Keefe och den andra gemensamt till May‐Britt Moser och Edvard I. Moser för deras upptäckter av celler som utgör ett positioneringssystem i hjärnan.

Nobelförsamlingen vid Karolinska InstitutetNobelpristagare från Karolinska Institutet