Eric K. Fernströms Pris

This page in English

Priset utdelas till en yngre, särskilt lovande och framgångsrik forskare, vilken den 31 december det år priset avser, ej uppnått 45 års ålder. Utdelning sker genom nominering.

Stiftelsen bildades 1978 för att främja vetenskaplig medicinsk forskning. Stiftelsens främsta syfte är att årligen utdela penningpriser till forskare som gjort framstående insatser inom de medicinska vetenskaperna. Fernström önskade speciellt att stimulera yngre forskare. Stiftelsen delar därför årligen ut ett nordiskt pris och sex priser till yngre forskare. Var och en av landets medicinska fakultet utser sin egen pristagare.

2014 års pristagare - Thomas Helleday

Thomas Helleday, professor i kemisk biologi vid Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, får priset för sina insatser för att hitta nya typer av måltavlor för behandling mot cancer.

Det övergripande målet i Thomas Helledays forskning är att förbättra cancerbehandling genom att utnyttja defekter i cancerceller för att skräddarsy specifika läkemedel mot alla typer av cancer, med minimala biverkningar. 

I april 2014 publicerade hans forskarlag studier där de visar på nya sätt att döda tumörceller utan att skada omgivande friska celler. Konceptet bygger på att hämma enzymet MTH1 som cancerceller behöver för att dela sig. Utan detta enzym skadas tumörens DNA vilket till slut dödar den, samtidigt som omgivande normala celler inte skadas alls. Resultaten är lovande och visar i djurmodeller att metoden kan göra det möjligt att behandla vissa cancerformer förhoppningsvis utan biverkningar.

Tidigare har hans forskargrupp tagit fram en ny metod för att behandla ärftlig bröst- och äggstockscancerpatienter. Genom att hämma proteinet PARP kan man effektivt döda cancern, men utan att ge de biverkningar som cytostatika innebär. Dessa PARP-hämmare testas nu i kliniska studier över hela världen, och det amerikanska läkemedelsverket FDA behandlar just nu ansökningar om marknadsgodkännanden av läkemedel.

Pressmeddelande om 2014 års pristagare

Tidigare pristagare

Pristagare 2013 - Tibor Harkany

Erik K. Fernströms pris 2013 delades ut till Tibor Harkany, professor i neurobiologi vid Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, för sina upptäckter om nervcellers struktur och funktion, särskilt för sin upptäckt av vad de så kallade endocannabinoiderna betyder för hjärnans utveckling.

Pristagare 2012 - Kirsty Spalding

Erik K. Fernströms pris 2013 delades ut till Kirsty Spalding, vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, för hennes banbrytande studier kring omsättningen av fett och fettceller och deras betydelse för ämnesomsättningen. Av särskild vikt är hennes utveckling av en ny metod som innebär att hon med hjälp av kol-14-datering kan åldersbestämma celler hos vuxna människor.

Pressmeddelande om 2012 års pristagare

Pristagare 2011 - Luca Jovine

Eric K. Fernströms pris 2011 delades ut till Luca Jovine, vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, för hans forskning om hur ett liv uppstår. Det är vad som händer mellan ägg och spermie på molekylär nivå som intresserar honom.

Pressmeddelande om 2011 års pristagare

Pristagare 2010 - Jussi Taipale

Erik K. Fernströms pris 2010 delades ut till Jussi Taipale, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära för hans banbrytande forskning om tillväxten hos celler och organ och vad det är som går fel när cancer uppstår.

Pressmeddelande om 2010 års pristagare

Pristagare 2009 - Nico Dantuma

Eric K. Fernströms pris 2009 delades ut till forskningsledaren Nico Dantuma, vid institutionen för cell- och molekylärbiologi för hans banbrytande studier rörande mekanismerna för nedbrytning av proteiner.

Pressmeddelande om 2009 års pristagare

Pristagare 2008 - Camilla Sjögren

Eric K. Fernströms pris 2008 delades ut till forskaren Camilla Sjögren. Hon fick priset för sin upptäckt att det finns en koppling mellan DNA-skador och kromosomsegregation vid celldelning.

Pressmeddelande om 2008 års pristagare

Pristagare 2007 - Staffan Strömblad

Eric K Fernströms pris 2007 delades ut till Staffan Strömblad, docent vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, för sin forskning om de så kallade integrinernas roll i cellernas liv och vad de betyder för vår kunskap om tumörsjukdomar.

Pristagare 2006 - Lars Holmgren

Eric K Fernströms pris 2006 delades ut till professor Lars Holmgren, vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet för hans upptäckter som ändrat synen på hur en cancercell uppstår. Det måste inte ske genom en serie mutationer i en och samma cell, som man tidigare trott. Mutationer kan också uppstå i många olika celler och sedan samlas i en enskild cell, som återanvänder DNA som läckt ut från döende grannceller. Cellen kan på så sätt samla på sig mutationer från sin omgivning och förvandlas till en cancercell.

Pristagare 2005 - Catharina Larsson

Eric K Fernströms pris 2005 delades ut till Catharina Larsson, professor vid institutionen för molekylär medicin vid Karolinska Institutet för hennes banbrytande arbete rörande kartläggning av genetiska orsaker till ärftliga tumörsjukdomar. Av speciell betydelse är de studier som lett fram till identifieringen av gener och genetiska förändringar som styr uppkomst av hormonproducerande tumörer. Resultaten har gett nya möjligheter till diagnostik och prevention och på ett avgörande sätt bidragit till den mekanistiska förståelsen av dessa tumörformer samt öppnat vägen för utveckling av nya behandlingsprinciper.

Pris