Utlysningar FiV

Utlysning för projektmedel och rekrytering av doktorander sker vartannat år i forskarskolan. Sammanlagt delfinansieras upp till 15 doktorander i 15 olika forskningsprojekt.

Aktuella utlysningar

Utlysning av projektmedel för finansiering av doktorand i forskningsprojekt för antagning till höstterminen 2018 är nu stängd. Beslut har fattats över vilka projekt som erhåller medel för antagning av doktorand till höstterminen 2018. Projekten kommer att presenteras mer utförligt här på hemsidan. 

Tidigare utlysningar

Utlysning av projektmedel 2016

Nedanstående projekt erhöll finansiering i utlysningen 2016. 

1. Sammanfattning projekt Eva Skillgate

2.  Sammanfattning projekt Kristina Alexanderson

3.  Sammanfattning projekt Olav Lindqvist

4.  Sammanfattning projekt Charlotte Ytterberg

5.  Sammanfattning projekt Ann Langius Eklöf

6.  Sammanfattning projekt Mirjam Ekstedt

7.  Sammanfattning projekt Lena Rosenberg

8.  Sammanfattning projekt Inger Kull

9.  Sammanfattning projekt Björn Nordlund

10.  Sammanfattning projekt Erica Schytt

11.  Sammanfattning projekt Erika Franzén

12.  Sammanfattning projekt Richard Bränström

13.  Sammanfattning projekt Daniel Berglind

14. Sammanfattning av projekt Malin Nygren Bonnier

15.  Sammanfattning projekt Yvonne Wengström

Utlysning av projektmedel för 2014

BESLUT Projektmedel 2014

Forskningsprojekt med huvudhandledare Sven Andreasson

Forskningsprojekt med huvudhandledare Eric Asaba
Forskningsprojekt med huvudhandledare Ida Carlander
Forskningsprojekt med huvudhandledare Marie Elf
Forskningsprojekt med huvudhandledare Gunilla Eriksson
Forskningsprojekt med huvudhandledare Susanne Guidetti
Forskningsprojekt med huvudhandledare Erik Hedman
Forskningsprojekt med huvudhandledare Sverker Johansson
Forskningsprojekt med huvudhandledare Marie Klingberg-Allvin
Forskningsprojekt med huvudhandledare Anders Kottorp
Forskningsprojekt med huvudhandledare Claudia Lampic
Forskningsprojekt med huvudhandledare Helena Lindgren
Forskningsprojekt med huvudhandledare Kay Sundberg
Forskningsprojekt med huvudhandledare Elisabet Svenungsson
Forskningsprojekt med huvudhandledare Björn Äng

Utlysningsprocessen

Huvuddragen i processen ser ut som följande:

  1. Utlysning av projektmedel. Behöriga att söka är huvudhandledare, som är forskare med anställning/­adjungering vid KI eller anställning vid SLL och verksam vid KI. Forskningsprojekten ska vara av hög vetenskaplig kvalitet med relevans för vårdvetenskap och lämpligt för utbildning på forskarnivå.
  2. Vetenskaplig granskning görs av en granskningsgrupp bestående av seniora forskare från olika lärosäten i Sverige. Ansökningarna granskas i enlighet kriterier såsom relevans för vårdvetenskap, den vetenskapliga kvaliteten och potential, genomförbarhet och lämplighet som doktorandprojekt, implementering och klinisk relevans samt handledningens kvalitet. Kriterierna baseras på riktlinjer fastställda av Styrelsen för forskarutbildning (FUS). 
  3. Beslut och besked fattas av FUS, efter förslag från den vetenskapliga granskningsgruppens utarbetade förslag samt från styrgruppen för forskarskolan. 
  4. Rekrytering av doktorander. De forskare som beviljas projektmedel  deltar sedan i rekryteringsprocessen av doktorander. Annonsering, hearing och presentation av projekten sker, därefter ansökningar från presumtiva doktorander samt intervjuer.
  5. Beslut och antagning. Forskarna meddelar styrgruppen för forskarskolan om vilka doktorander som föreslås i projekten varefter beslut tas. Därefter sker en antagningsprocess till forskarutbildningen vid respektive institution.
  6. Kursstart sker till hösten och forskarutbildningen startar med ett inledande internat som kick-off. 
ForskarskolaForskarutbildningUtlysningVårdvetenskap