Sektionen för Omvårdnad

Sektionen för omvårdnad vid Karolinska Institutet bedriver vårdvetenskaplig forskning i syfte att utveckla vård utifrån patienters, närståendes och vårdanställdas perspektiv

Om sektionenUtbildningForskningMedarbetare A-Ö