Sektionen för omvårdnad

Sektionen för omvårdnad vid Karolinska Institutet bedriver vårdvetenskaplig forskning i syfte att utveckla vård utifrån patienters, närståendes och vårdanställdas perspektiv