Forskarskolan i vårdvetenskap - FiV

This page in English

Forskarskolan i vårdvetenskap delfinansierar doktorander och erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Målet är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården.