Forskarskolan i vårdvetenskap - FiV

This page in English

Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV) vid Karolinska Institutet (KI) startades 2009 för att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och att skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av högkvalitativ forskning och kunskapsgenerering inom området. På sikt skulle detta även stärka utbildningen på grund- och avancerad nivå avseende såväl djup som bredd. FiV har tidigare benämnts Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV).