Digitala redskap

Lokal webb

Rapportera incidenter

Hjälp oss att göra Karolinska Institutet till en säkrare, tryggare och mer hållbar arbetsplats. När du rapporterar avvikande händelser, så hjälper du oss att åtgärda problem på kort och lång sikt.

Rapportera incident

Rapportera incident anonymt