TA-personal

This page in English

Här listas den tekniska och administrativa personal som är verksam vid vår institution. För att läsa mer följ länkarna nedan till de personliga profilsidorna.

Forskningsadministration

Berglund, Anna  
Jansson, Marie  
Krushammar, Marie  
Lundin, Ann-Sofie  
Rönnberg, Ami  
Sagerståhl, Monica  
Sonnebring, Gunilla  
Strandberg, Sandra  

Utbildningsadministration

Ahlqvist, Camilla  
Danielsson, Jeanette  
Leif, Kristina  
Nilsson Roos, Gunilla  

Personal- och ekonomiadministration

Agréus, Åsa  
Almqvist, Ann  
Anderberg, Sofia  
Borgeke, Marika  
Ekberg, Katarina  
Gidlund, Björn  
Grauers, Kristina  
Häggström, Agneta  
Nordenhagen, Erika  
Norell, Kathy  
Nyberg, Ann-Marie  
Palmér Thisell, Frida  
Pettersson, Frank  

Projektadministration

Agerberg, Gerd  
Andersson, Ann-Sofie  
Berner Holmström, Maria  
Boman, Marcus  
Cavalli-Björkman, Carin  
Dawoud, Radja  
Dellenvall, Karin  
Hammarström, Mattias  
Hedlund, Gunilla  
Holmgren, Ann-Britt  
Hune, Britt-Marie  
Juréus, Anders  
Kizling, Isabelle  
Kjaergaard, Kicki  
Krestelica, Milka  
Kristensen, Anki  
Lönn, Agneta  
Martinsson, Lennart  
Norlin, Loreana  
Ohlander, Birgitta  
Pege, Jessica  
Petersson, Sofie  
Prochazka, Gabriela  
Rudsander, Ulla  
Rådström, Malin  
Sundberg, Ann-Kristin  
Sundling, Simon  
Zagai, Ulrika  
Institution