TA-personal

This page in English

Här listas den tekniska och administrativa personal som är verksam vid vår institution. För att läsa mer följ länkarna nedan till de personliga profilsidorna.

Forskningsadministration

Berglund, Anna  
Fredriksson, Eva  
Jansson, Marie  
Lindén, Marie  
Lundin, Ann-Sofie  
Rydén, Michaela  
Sagerståhl, Monica  
Sonnebring, Gunilla  
Strandberg, Sandra  

Utbildningsadministration

Ahlqvist, Camilla  
Danielsson, Jeanette  
Leif, Kristina  
Nilsson Roos, Gunilla  

Personal- och ekonomiadministration

Agréus, Åsa  
Almqvist, Ann  
Anderberg, Sofia  
Borgeke, Marika  
Ekberg, Katarina  
Gidlund, Björn  
Grauers, Kristina  
Grenmyr, Elisabeth  
Häggström, Agneta  
Nordenhagen, Erika  
Nyberg, Ann-Marie  
Palmér Thisell, Frida  
Pettersson, Frank  
Werner, Lina  

Projektadministration

Andersson, Ann-Sofie  
Berner Holmström, Maria  
Boman, Marcus  
Cavalli-Björkman, Carin  
Dawoud, Radja  
Dellenvall, Karin  
Hammarström, Mattias  
Hedlund, Gunilla  
Hune, Britt-Marie  
Juréus, Anders  
Kjaergaard, Kicki  
Krestelica, Milka  
Kähler, Anna  
Lindbom, Isabel  
Lönn, Agneta  
Norlin, Loreana  
Ohlander, Birgitta  
Pege, Jessica  
Petersson, Sofie  
Rådström, Malin  
Sundling, Simon  
Zagai, Ulrika  

IT-personal

Almstedt, Pouran
Amatya, Suyesh
Bergh, Staffan
Björklund, Astrid
Broms, Michael
Davidsson, Ingrid
Eriksson, Mikael
Frzovic, Goran
Hortlund, Maria
Iliadou, Bozenna
Kizling, Isabelle
Källberg, Johan
Lanka, Vivekananda
Lashkariani, Mariam
Lind, Jesper
Malki, Ninoa
Martinsson, Lennart
Nobel, Alexander
Norberg, Henrik
Nordqvist Kleppe, Sara
Norlin, Loreana
Norrby, Christina
Palm, Camilla
Rosén, Johan
Sandin, Barbro
Stolt, Martina
Tapia, José
Tuuliainen, Aki
Öberg, Rikard
Institution