TA-personal

This page in English

Här listas den tekniska och administrativa personal som är verksam vid vår institution. För att läsa mer följ länkarna nedan till de personliga profilsidorna.

Forskningsadministration

Berglund, Anna  
Fredriksson, Eva  
Jansson, Marie  
Lundin, Ann-Sofie  
Rönnberg, Ami  
Sagerståhl, Monica  
Sonnebring, Gunilla  

Utbildningsadministration

Ahlqvist, Camilla  
Danielsson, Jeanette  
Leif, Kristina  
Nilsson Roos, Gunilla  

Personal- och ekonomiadministration

Agréus, Åsa  
Almqvist, Ann  
Anderberg, Sofia  
Borgeke, Marika  
Ekberg, Katarina  
Gidlund, Björn  
Grauers, Kristina  
Häggström, Agneta  
Nordenhagen, Erika  
Norell, Kathy  
Nyberg, Ann-Marie  
Palmér Thisell, Frida  
Pettersson, Frank  
Werner, Lina  

Projektadministration

Agerberg, Gerd  
Andersson, Ann-Sofie  
Berner Holmström, Maria  
Boman, Marcus  
Cavalli-Björkman, Carin  
Dawoud, Radja  
Dellenvall, Karin  
Hammarström, Mattias  
Hedlund, Gunilla  
Holmgren, Ann-Britt  
Hune, Britt-Marie  
Juréus, Anders  
Kjaergaard, Kicki  
Krestelica, Milka  
Kähler, Anna  
Lönn, Agneta  
Martinsson, Lennart  
Norlin, Loreana  
Ohlander, Birgitta  
Pege, Jessica  
Petersson, Sofie  
Rudsander, Ulla  
Rådström, Malin  
Sundling, Simon  
Zagai, Ulrika  

IT-personal

Almstedt, Pouran
Amatya, Suyesh
Björklund, Astrid
Broms, Michael
Broumandi, Rozita
Davidsson, Ingrid
Eriksson, Mikael
Frzovic, Goran
Hedlund, Kim
Hortlund, Maria
Iliadou, Bozenna
Kizling, Isabelle
Källberg, Johan
Ladjemi, Samira
Lanka, Vivekananda
Lashkariani, Mariam
Lind, Jesper
Malki, Ninoa
Martinsson, Lennart
Norberg, Henrik
Nordqvist Kleppe, Sara
Norlin, Loreana
Norrby, Christina
Olausson, Peter
Palm, Camilla
Rosén, Johan
Sandin, Barbro
Stolt, Martina
Tapia, José
Tuuliainen, Aki
Öberg, Rikard
Institution