Enheter på KBH

This page in English

Institutionen är indelad i nio akademiska enheter som i huvudsak motsvarar den kliniska förankringen.

Pediatrisk cell- och molekylärbiologi
Hjalmar Brismar, enhetschef
Lill-Britt Svensson, enhetsadministratör 

Klinisk pediatrik
Gunilla Hedlin, enhetschef
Jennifer Frithiof, enhetsadministratör

Pediatrisk endokrinologi
Olle Söder, enhetschef
Susanne Hallberg, enhetsadministratör

Neonatologi/Neurologi/Ortopedi/Reumatologi
Hans Forssberg, enhetschef
Jennifer Frithiof, enhetsadministratör
None-Marie Kemp, enhetsadministratör

Barnkirurgi
Agneta Nordenskjöld, enhetschef
Catharina Karlsson, enhetsadministratör

Obstetrik och Gynekologi
Kristina Gemzell Danielsson, enhetschef
Catharina Karlsson, enhetsadministratör

Barnonkologi och Hematologi
Jan-Inge Henter, enhetschef
Desirée Gavhed, enhetsadministratör

Reproduktiv Hälsa
Helena Lindgren, enhetschef
Charlotte Ovesen, enhetsadministratör

Pediatrisk neuropsykiatri / KIND
Sven Bölte, enhetschef
Ulla-Lena Eriksson, enhetsadministratör