Enheten för Biokemisk toxikologi

This page in English

Enhetens forskning är inriktad på cancer och hormonstörande ämnen. Verksamheten omfattar riskbedömning, mekanismer och prevention.

Målet med vår forskning är att förstå hur exponering för olika kemikalier kan leda till sjukdomar som cancer och störningar i hormonsystemet. Vi arbetar bland annat med cellmodeller och analyserar databaser för att förstå mekanismer bakom kemikalie-inducerad cancer och mekanismer för prevention. Andra delar av forskningen syftar till at förbättra metoder för hur man testar och riskbedömer hormonstörande ämnen. Vi arbetar också med andra aktuella frågor som effekter av blandningar av kemikalier och könsskillnader i carcinogenes.

Ökad kunskap inom dessa områden leder till säkrare riskbedömningar och till preventiva åtgärder.

Enhetschef

Prefekt

Ulla Stenius

Telefon: 08-524 878 72
Enhet: Biokemisk toxikologi
E-post: Ulla.Stenius@ki.se

Enhetsmedlemmar

Anda GligaDoktorand
AnkutenAnknuten
Anna BeroniusPostdoc
Annika HanbergProfessor
Aram GhalaliPostdoc
Bengt JernströmProfessor emeritus
Emma ÅkerlundDoktorand
Gunilla EkströmAnknuten
Hanna KarlssonForskare
Harry BerglundAnknuten
Huiyuan ZhengPostdoc
Ilona SilinsForskarassistent
Imran AliPostdoc
Jana LebedováAnknuten
Jessika Barron CuencaAnknuten
Johan HögbergProfessor, senior
Johanna ZilliacusUniversitetslektor
João ParedesAnknuten
Kristian DreijForskare
Kristin LarssonDoktorand
Linda SpahiuAnknuten
Marcus CebulaPostdoc
Marika BerglundForskare
Monika EzerskyteDoktorand
Peter MoldeusAnknuten
Ralf MorgensternProfessor
Rongrong WuDoktorand
Ulla SteniusPrefekt, Professor
Virginia CunhaAnknuten

Forskningsprojekt

HälsoriskbedömningToxikologi