Temacentrum för immunmodulerande terapier vid autoimmunitet och cancer

Centrets huvudfokus riktar sig mot att utveckla innovativa immunbaserade behandlingstrategier och att skynda på introduktionen av effektiv immunoterapi till klinisk standardbehandling.

IMTAC ForskningIMTAC Kliniska prövningarIMTAC FinansieringIMTAC Kontakt