Marianne Kristianssons forskargrupp

This page in English

Social neurovetenskap, riskbeteende och lagstiftning

Vår forskning syftar till att undersöka våld utifrån ett folkhälsoperspektiv. Under senare år har specifik kunskap om hälsorelaterade konsekvenser av våld och trauma efterfrågats allt mer. Våld, trauma, fysisk och psykisk ohälsa kan vara sammanlänkat via komplexa samspel mellan immunsystemet och centrala nervsystemet. Jag har expertis inom tre medicinska specialiteter; rättspsykiatri, anestesiologi och smärtlindring. Min målsättning är att även min forskning ska vara multidisciplinär. 

Forskningsprojekt

I dagsläget driver jag tre övergripande forskningsprogram på Institutionen för klinisk neurovetenskap på KI; neuroprogrammet, riskprogrammet och behandlings- och innovationsprogrammet. Målet med dessa program är att generera samhällsnyttig kunskap om kontextspecifika risk-och skyddsfaktorer för våldsamt beteende.

Neuroprogrammet innefattar biologiska studier på emotionell aktivitet och reaktivitet med särskild tonvikt på empati, avvikande beteende, aggression och våld. I tidigare studier har vi undersökt hjärnans struktur och funktion med magnetkamerateknik (sMRI och fMRI) hos gärningspersoner med brist på empati. Vi har ett pågående samarbete med docent Predrag Petrovic, KI, där vi planerar att starta upp ytterligare en hjärnavbildningsstudie avseende gärningspersoner med olika grad av psykopatiska drag samt förmåga till empati och känsloreglering. Dessutom har vi samarbete med professor Jari Tiihonen, KI, där vi är i uppstarten av ett stort genetisk projekt på klienter inom Kriminalvården med syftet att undersöka samband mellan specifika kandidatgener och grad av psykopati. I riskprogrammet har olika riskbedömningsinstrument validerats bland klienter inom allmän-och rättspsykiatrin samt i kriminalvårdskontext. Behandlings- och innovationsprogrammet syftar till att utveckla interaktiva datorbaserade behandlingsmodeller för riskbedömning av avvikande beteende, behandling av lagöverträdare samt utbildning av personal inom rättspsykiatri och kriminalvård.

Utöver min forskningsposition på KI är jag även verksamhetschef på Rättspsykiatriska avdelningen i Stockholm, Rättsmedicinalverket. På den Rättspsykiatriska avdelningen driver vi ett antal forskningsprojekt, där flera studier utgår ifrån en sammanlänkad databas om dödligt våld under en treårsperiod. Arbetet relaterat till databasen genomförs i samarbete med Rättskemiska avdelningen i Linköping och Rättsmedicinska avdelningen i Uppsala. Databasen innefattar information om både gärningspersoner och offer. I en av studierna undersöks karakteristika för dödligt våld i nära relationer, vilket även innefattar samkönade parrelationer samt kvinnliga gärningspersoner. I ett annat projekt studeras kvaliteten av riskbedömningar genom att följa upp livstidsdömda och deras situation efter avtjänad påföljd, med avseende på misskötsamhet och återfall. 

Marianne Kristiansson har sedan 2001 en till två gånger per år givit specialistkurs, numera Metis-kurs för blivande specialistläkare i psykiatri, rättspsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Kursen heter Rättspsykiatrisk utredning och vård. 

Utvalda publikationer

Forensic mental health professionals' perceptions of psychopathy: a prototypicality analysis of the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality in Sweden.
Sörman K, Edens J, Smith S, Svensson O, Howner K, Kristiansson M, et al
Law Hum Behav 2014 Oct;38(5):405-17

Field reliability of the Psychopathy Checklist-Revised among life sentenced prisoners in Sweden.
Sturup J, Edens J, Sörman K, Karlberg D, Fredriksson B, Kristiansson M
Law Hum Behav 2014 Aug;38(4):315-24

Thinner cortex in the frontal lobes in mentally disordered offenders.
Howner K, Eskildsen S, Fischer H, Dierks T, Wahlund L, Jonsson T, et al
Psychiatry Res ;203(2-3):126-31

Attenuated subjective ratings and skin conductance responses to neutral and negative pictures in non-psychopathic mentally disordered offenders with various diagnoses.
Wahlund K, Sorman K, Gavazzeni J, Fischer H, Kristiansson M
Psychiatry Res 2010 Nov;180(1):30-4

Urban air pollution, poverty, violence and health – Neurological and immunological aspects as mediating factors. Marianne Kristiansson, Karolina Sörman, Carmen Tekwe, Lilian Calderón-Garcidueñas 
Environmental Research Volume 140, July 2015, Pages 511–513

Böcker

  • Bauer, Maria och Kristiansson, Marianne 2012. Hot och våld på jobbet. 1. uppl. Stockholm: Studentlitteratur. 

Gruppmedlemmar

Anette JohanssonAnknuten, Postdoc
Anna JinghedeAnknuten
Charlotte PollakForskarstuderande
Claes LernestedtAnknuten
E. Martin LardénForskarstuderande
Eva BjerkeAnknuten
Jenny LiljebergAnknuten
Joakim GavazzeniAnknuten
Joakim SturupAnknuten, Postdoc
John EdensAnknuten
Jonatan HedlundForskarstuderande
Katarina HownerAnknuten, Postdoc
Malin PauliForskarstuderande
Marianne KristianssonAnknuten, Forskargruppsledare, Professor, adj
Mats PerssonForskarstuderande
Per LindqvistAnknuten
Shilan CamanForskarstuderande
Thomas MastermanAnknuten
Tom PalmstiernaAnknuten
Ulrika HaggårdAnknuten
Åsa BlomströmAnknuten

Klinisk neurovetenskapPsykiatriRättspsykiatri