This page in English

Suzanne Winting Husén

Kommunikationsstrateg digitala tjänster

Besöksadress : Berzelius Väg 13, Solna
Postadress : Universitetsförvaltningen (UF), UF, Kommunikationsavdelningen, 171 77 Stockholm
Leveransadress : Berzelius Väg 13, Solna

Om mig

Jag arbetar som strateg och samordnare för KIs centrala webbplatser och har det övergripande ansvaret för utvecklingen av KI:s digitala närvaro.

Jag fungerar som kravställare av användarfunktioner och gränssnitt, och ser till att ett kontinuerligt kvalitetsarbete sker för KI:s webbtjänster genom planering och underlag för strategiska beslut. 

I mitt arbete ansvarar jag för: 

  • att KI:s webbtjänster är en fungerande helhet vad gäller struktur, gränssnitt, utformning och användbarhet
  • att webbtjänsternas vidareutveckling möter användarnas och organisationens behov
  • att den grafiska profilen för KI:s digitala närvaro följer KIs varumärkesplattform
  • att samverka med avdelningar, relaterade områden, projekt, system
  • att samordna förändringar som påverkar KI:s webbtjänster och digitala plattformar
  • att initiera, leda, driva och utveckla olika projekt som har till uppgift att utveckla KI:s digitala närvaro
  • att relevanta avtal finns genom upphandling

Utbildning

  • Fil.kand.Pedagogik, inriktning mot digitala medier, Stockholms universitet 1999
  • 20 p Data- och Systemvetenskap, Stockholms universitet
  • 40 p Medie- och Kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet

Länkar

Karta