This page in English
Laddar profil information

Om mig

Socionom 1989, vårdlärare 2007 och doktorand sedan 2012. Brinner för kvalitetsarbete, kvalitetsledningssystem, evidensbaserat psykosocialt arbete, livskvalitet, handledning och forskning.

Utbildning

Socionom, vårdlärare, handledare, doktorand

Forskningsbeskrivning

Doktorandprojekt: "Att leva med risk" studien. Ett av delprojekten fokuserar på: Hur är det att leva med en genetisk risk för att drabbas av Alzheimers sjukdom? Hur är det att vara närstående? Vi undersöker livstillfredsställelse LiSat11 och KASAM Antonovskys SOC13 (känsla av sammanhang) med ett salutogent perspektiv.

De andra delprojekten är kvalitativa studier ur ett livsvärldsperspektiv.

Akademiska priser och utmärkelser

Alzheimerfonden

Demensfonden

Länkar

Laddar publikationer

Karta