This page in English

Karin Fremling

Statistiker

Organisatorisk tillhörighet

Epidemiologi

Institution

Institutet för miljömedicin (IMM), C6

Besöksadress : Scheelelaboratoriet, Nobels Väg 13 Solna
Postadress : Institutet för miljömedicin (IMM), C6, Epidemiologi, Box 210 171 77 Stockholm
Leveransadress : Scheelelaboratoriet, Nobels Väg 13 Solna

Om mig

Jag är statistiker och arbetar huvudsakligen med projektet Cosmos, men även med projektet Cefalo. Cosmos är ett projekt som handlar om mobiltelefoni och hälsa där vi samlar in enkätsvar, data från mobiltelefonoperatörerna och hälsoregister. I Cosmos sköter jag mycket av den löpande kontakten med operatörerna, arbetar med
enkätutformning, samt hanterar och analyserar data.

Jag hjälper även till med undervisning på kurser i grundläggande statistik för läkare.

Som arbetsredskap använder jag huvudsakligen programmet SAS, men även R.

Utbildning

Jag har en magisterexamen i biomatematik från Stockholms Universitet.