This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är doktorand vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, och är även medarbetare på Aging Research Center (ARC). Tidigare har jag jobbat som forskningsassistent i den socialgerontologiska forskargruppen på ARC.

Utbildning

2006 - Filosofie kandidatexamen i sociologi med utredningsinriktning, Stockholms universitet

Forskningsbeskrivning

I mitt avhandlingsarbete studerar jag äldre människors levnadssituation med fokus på förekomsten av flera olika välfärdsproblem samtidigt – t.ex. bristande ekonomiska resurser, hälsoproblem, social isolering – samt hur dessa problem hänger ihop. Jag studerar bland annat hur förekomsten av flera samtidiga välfärdsproblem skiljer sig mellan olika socio-demografiska grupper, på basis av bland annat ålder, kön, utbildning, social klass och civilstånd. Avhandlingsarbetet rör också hur välfärdsproblem ackumuleras över tid.
 
Ett annat intresseområde är det psykosociala konceptet ”Känsla av sammanhang”. Detta mäter i vilken utsträckning människor uppfattar sitt liv som begripligt, meningsfullt och hanterbart. Personer med en stark Känsla av sammanhang har visat sig bättre kunna hantera negativ stress som annars kan leda till ohälsa än vad personer med en svag Känsla av sammanhang kan. En stark Känsla av sammanhang har därmed positiva effekter för människors hälsa.

Laddar publikationer

Karta