This page in English

Ishani Das

Doktorand

Besöksadress : Cancercentrum Karolinska, R8:03, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm
Postadress : Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat), K7, Forskargrupp Hansson, Johan, Cancercentrum Karolinska, R8:03, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm
Leveransadress : Cancercentrum Karolinska, R8:03, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm