This page in English
Laddar profil information

Utbildning

  • 2008-2010 Post-doc vid Enheten för biokemisk toxikologi, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Sverige och vid Computer Laboratory, University of Cambridge, UK.
  • 2003 Doktorsexamen i toxikologi, Karolinska Institutet, Sverige
  • 1998, magisterexamen i kemi från Stockholms universitet, Sverige

Forskningsbeskrivning

Jag forskar inom ämnet kemisk carcinogenes med målet att öka kunskapen kring kemikaliers verkningssätt. Vi utvecklar metoder för att förbättra riskbedömning och forskning kring carcinogena ämnen. Vi studerar även könsskillnader i känsligheten för cancer och undersöker de mekanismer som kan ge upphov till ökad känslighet.

Text mining för cancerriskbedömning och forskning
I samarbete med forskare vid Computer Laboratory, Universitetet i Cambridge, Storbritannien har vi utvecklat ett verktyg, CRAB, som bygger på text mining-teknik. CRAB är en in silico metod men resultaten bygger på in vivo och in vitro data från publicerad litteratur. Litteraturen struktureras i en taxonomi som specificerar vetenskapliga data som är relevanta för cancerriskbedömning. Taxonomin är baserad på den senaste kunskapen om carcinogena verkningssätt. Vi utveckar detta verktyg i syfte att kunna hitta ny kunskap och skapa hypoteser i stora mängder text inom området för kemisk carcinogenes och cancerriskbedömning.
Länk till CRAB-projektet:  https://sites.google.com/site/crabtextmining/home
Finansiär
Vinnova

Könsskillnader i känslighet för carcinogena ämnen
I detta projekt studeras könsskillnader och känslighet för tumöruppkomst av kemikalier.  Ett syfte är att identifiera de cancerframkallande ämnen som uppvisar könsskillnader i carcinogen aktivitet. Ett annat mål är att identifiera verkningsmekanismer för dessa kemikalier. Av särskilt intresse är ”oxidativ stress” och manlig känslighet för carcinogener.
 

Laddar publikationer

Karta