This page in English
Laddar profil information

Om mig

Leg. sjuksköterska med specialistutbildning i barn och ungdom, medicine doktor och universitetsadjunkt vid Sektionen för omvårdnad. MIna arbetsuppgifter på sektionen omfattar undervisning och handledning på specialistutbildningarna inom distrikt och barn, samt ett internationellt samarbete med sjuksköterskeutbildningen vid Peking University. Jag har deltagit i Socialstyrelsens expertgrupp med uppdrag att uppdatera hälso- och sjukvårdens rådgivning för att minska plötslig spädbarnsdöd.

Mitt forskningsområde relaterar främst till barnhälsovård. Den nuvarande forskningen har fokus på föräldragrupper inom mödra- och barnhälsovård. 

Mitt avhandlingsarbete hade fokus på kulturell kompetens inom barnhälsovården och mötet mellan BVC sjuksköterskan, utlandsfödda föräldrar och deras barn. I avhandlingsarbetet utvecklades ett utbildningsprogram i kulturell kompetens för sjuksköterskor inom barnhälsovård.

Mitt kliniska arbete som sjuksköterska har omfattat såväl akutsjukvård som primärvård för både vuxna och barn. Min främsta kliniska erfarenhet består av 28 år inom barnhälsovård.

Utbildning

2012: Forskarhandledarutbildning.

2011: Grundläggande Högskolepedagogik.

2010: Doktorsexamen.

2000: Medicine master i internationell folkhälsovetenskap.

1995: Diplom i Internationell Hälsa- och sjukvård med inriktning mot bistånd        och katastrofarbete.    

1983: Specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.  

1978: Sjuksköterskeexamen. 

Forskningsbeskrivning

Fakta om min nuvarande foskning:

Forskningsprojektet heter ”Lärarskap och ledarskap i föräldragrupper - grupprocesser, måluppfyllelse och konsekvenser för föräldraskap” (Vetenskapsrådet 2013-2015) och är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Karolinska institutet.

Olika typer av data har samlats in i projektet:

• Intervjuer med föräldrar (26 personer)

• Frågeformulär till de som arbetat som ledare för föräldragrupper (437 personer)

• Observation av föräldragrupper (16 tillfällen)

• Intervjuer med ledare för föräldragrupper (14 personer)

 

Laddar publikationer