This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar som handläggare och socionom på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Jag arbetar med självmordsprevention och kunskapsspridning bland annat genom att tillhandahålla och sprida projektet Aktion Livräddning. Aktion Livräddning är en av flera självmordsförebyggande strategier med syfte minska antalet självmord i länet. Förutom detta är jag huvudinstruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa och utbildar instruktörer inom ramarna för det australiensiska utbildningsprogrammet MHFA, huvudinstruktör för standard och ungdomskursen.
 
Jag är även ansvarig för Kunskapsseminarium, och tar gärna emot tips på avhandlingar/föreläsningar samt forskning som kan uppmärksammas hos oss på NASP i form av en timmes föredrag.
 
 

Utbildning

  • Socionomexamen (Fil. Kand.; Bachelor of science in social work) vid Stockholms universitet; Socialhögskolan
  • Akut omhändertagande av självmordsbenägen person (AOSP)-instruktör
     

Länkar

Laddar publikationer

Karta