This page in English

Erik Landfeldt

Forskarstuderande

Om mig

Telefon: +46 (0)70 37 95 280

Forskningsbeskrivning

I min forskning studerar jag hälsoekonomiska aspekter av Duchennes muskeldystrofi.

Jag har ett brett intresse för modellering av sjukdomar, ekonometri, överlevnadsanalys, kostnadseffektanalys, discrete choice experiments, design av studier och psykometrisk analys.

Laddar publikationer