This page in English

Christina Eriksson

Forskarstuderande

Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för arbetsterapi, Fack 23200 141 83 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 23, Pl 4 141 83 Huddinge

Om mig

Jag är forskarstudent på sektionen för arbetsterapi sedan januari 2013. Min bakgrund som arbetsterapeut är mångårig erfarenhet av neurologisk akut sjukvård, öppenvård och rehablitering.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde handlar om kliniskt verksamma arbetsterapeuters erfarenheter att i samarbete med forskare implementera en klientcentrarad ADL-intervention.

Occupational therapists' experiences in integrating a new intervention in collaboration with a researcher.
Eriksson C, Tham K, Guidetti S
Scand J Occup Ther 2013 Jul;20(4):253-63

Dokument

Länkar

Karta