This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent i rehabiliteringsmedicin och anställd som universitetslektor vid Karolinska Institutet. Undervisar framförallt i forskningsmetodik på grundläggande och avancerad nivå. Är ledamot i Programnämnd 9 och Karolinska Institutets Pedagogiska akademi. Forskar inom rehabilitering och reumatologi.

Jag är huvudhandledare till en doktorand i ämnet sjukgymnastik/fysioterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, bihandledare (i nuläget) till en doktorand i reumatologi vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet samt international supervisor för en doktorand vid Medicinska Universitetet i Wien, Österrike.

Utbildning

Utbildad sjukgymnast/fysioterapeut och vårdlärare, disputerade år 2000 i ämnet rehabiliteringsmedicin vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Jag har läst universitetskurser i pedagogik, didaktik och psykologi. Därtill har jag gått högskolepedagogiska kurser på Karolinska Institutet, sammanlagt minst 12 veckor.

Jag har specialistkompetens i sjukgymnastik inriktning reumatologi sedan år 2000.

Forskningsbeskrivning

Jag forskar framförallt inom rehabilitering och reumatologi. Mitt huvudsakliga forskningsområde berör: Fysisk funktion, trötthet, fysisk aktivitet och fysisk träning samt rehabilitering vid reumatiska sjukdomar med fokus på systemisk lupus erythematosus (SLE) och systemisk skleros; mätmetodutveckling t ex bedömning av fysisk funktion, skattning av trötthet och self-efficacy; samt patientupplevelser vid reumatisk sjukdom och ospecifika ryggbesvär. Funktion, aktivitet och delaktighet samt hälsa är i fokus liksom icke-farmakologisk behandling, personcentrerad vård och patientutbildning.

Jag är affilierad till funktionsområdet Hälsoprofessionerna, Karolinska Universitetssjukhuset.

Jag har varit bihandledare till en LIC-examen 2011 och till en doktorand som disputerade 2014 i ämnet sjukgymnastik/fysioterapi (med inriktning reumatologi) vid Luleå Tekniska Universitet. Sedan april 2016 har jag en post-doc involverad i ett av mina forskningsprojekt.

Jag gjorde min post doc på institutionen för medicin, Karolinska Institutet och samarbetar med olika forskare inom Karolinska Institutet samt ingår i docent Elisabet Svenungssons forskargrupp vid institutionen för medicin.

Därtill samarbetar jag med forskare från flera olika länder och universitet i Europa.

Jag har i nuläget 27 vetenskapliga publikationer och flera manus inskickade till vetenskaplig tidskrift.

Pedagogiska meriter

Jag har arbetat som leg sjukgymnast och chefsgymnast  på reumatologenheten på  Karolinska universitetssjukhuset Solna i ca 13 år. Jag är utbildad vårdlärare och har arbetat som lärarutbildare/universitetsadjunkt på vårdlärarutbildningen/programmet, Uppsala Universitet i 10 år. På Karolinska Institutet har jag arbetat sedan 2002, först som adjunkt och sedan 2005 som universitetslektor. Min undervisning de senaste 8 åren har huvudsakligen varit inom forskningsmetodik på både på grund- och avancerad nivå.

Jag är ledamot och vice ordförande i programnämnd 9 och har i konkurrens blivit invald som ledamot i Karolinska Institutets Pedagogiska akademi. Jag har skrivit bokkapitlet Systemisk lupus erythematosus, systemisk skleros och primärt Sjögrens syndrom i boken Fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom, Studentlitteratur, 2014.

Laddar publikationer

Karta