This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är nutritionist med fokus på hållbara matvanor!

Innan jag blev doktorand var jag kursansvarig och lärare vid flera universitet och undervisade blivande nutritionister, hälsovägledare, sjukgymnaster och kockar i näringslära, folkhälsa och hållbara matvanor. En kurs som ligger mig särskilt varmt om hjärtat är "Environment and Nutrition from an Individual to a Global Perspective" ("Miljö och nutrition från individ till ett globalt perspektiv"), som jag var med och tog fram!

Via Klimatmat har jag granskat recept och skrivit kommentarer till kokböcker, föreläst och hållit workshops. Har även erfarenheter från arbete på Livsmedelverket med den nationella matvaneundersökningen och livsmedelsdatabasen (då jag skrev en rapport om näringsinnehållet i fullkorn, bönor och ägg), samt arbete som forskningsassistent vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Karolinska Institutet. Läs gärna mer om min bakgrund i mitt CV (se Dokument nedan)!

Min huvudhandledare är Katarina Bälter, universitetslektor vid Karolinska Institutet. Mina bihandledare är Fredrik Hedenus, forskarassistent vid Chalmers Tekniska Högskola, och Arvid Sjölander, docent vid Karolinska Institutet.

Utbildning

Magisterexamen i nutrition från Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om folkhälsoeffekter av hållbara matvanor!

Genom att studera matvanorna hos deltagarna i LifeGene-pilotstudien kommer jag att kunna jämföra näringsintaget hos personer med låg respektive hög klimatpåverkan från maten. Detta är möjligt genom att varje livsmedel som deltagarna ätit kopplas till data över dess utsläpp av växthusgaser, med hjälp av livscykelanalyser.

I nästa steg kommer jag att jämföra hälsoutfall hos deltagare med låg respektive hög klimatpåverkan från maten.

Dokument

Länkar

Laddar publikationer

Karta