This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är nutritionist med fokus på hållbara matvanor!

Innan jag blev doktorand var jag kursansvarig och lärare vid flera universitet och undervisade blivande nutritionister, hälsovägledare, sjukgymnaster och kockar i näringslära, folkhälsa och hållbara matvanor. En kurs som ligger mig särskilt varmt om hjärtat är Environment and Nutrition from an Individual to a Global Perspective ("Miljö och nutrition från individ till ett globalt perspektiv"), som jag var med och tog fram!

Via Klimatmat har jag granskat recept och skrivit kommentarer till kokböcker, föreläst och hållit workshops. Har även erfarenheter från arbete på Livsmedelverket med den nationella matvaneundersökningen och livsmedelsdatabasen (då jag skrev en rapport om näringsinnehållet i fullkorn, bönor och ägg), samt arbete som forskningsassistent vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Karolinska Institutet. Läs gärna mer om min bakgrund i mitt CV (se Dokument nedan)!

Min huvudhandledare är Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola och docent vid Karolinska Institutet. Mina bihandledare är Fredrik Hedenus, docent vid Chalmers Tekniska Högskola, och Arvid Sjölander, docent vid Karolinska Institutet.

Utbildning

Magisterexamen i nutrition från Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om näringsintag och följsamhet till näringsrekommendationer för personer med små respektive stora klimatavtryck från maten.

Som doktorand har jag huvudsakligen arbetat med tre studier:

1) Utvärdering av hur bra formuläret Meal-Q kan mäta växthusgasutsläpp från maten. Artikeln ”Diet-related greenhouse gas emissions assessed by a food frequency questionnaire and validated using 7-day weighed food records” finns längre ner på sidan under rubriken ”Publikationer”.

2) Intag av utvalda näringsämnen och följsamhet till näringsrekommendationer för deltagare i pilotstudien till LifeGene - med låga respektive höga växthusgasutsläpp från maten. Matvanorna mättes med formuläret Meal-Q. Artikeln ”Is a diet low in greenhouse gas emissions a nutritious diet? - Analyses of self-selected diets in the LifeGene study” finns längre ner på sidan under rubriken ”Publikationer”. På LifeGenes webbplats finns en artikel om studien: https://www.lifegene.se/nyheter/LifeGene-data-anvands-for-att-studera-vaxthusgasutslapp/

3) Intag av alla näringsämnen och följsamhet till rekommendationer för deltagare i Riksmaten vuxna 2010-11 - med låga respektive höga växthusgasutsläpp från maten. Matvanorna mättes med en matdagbok under 4 dagar. Artikeln ”Adherence to dietary recommendations for Swedish adults across categories of greenhouse gas emissions from food” finns längre ner på sidan under rubriken ”Publikationer”.

I dessa studier kopplas varje livsmedel som deltagarna ätit till data över utsläpp av växthusgaser, från livscykelanalyser (LCA).

Dokument

Länkar

Laddar publikationer

Karta