This page in English

Bo Christer Bertilson

Anknuten

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 23 14152 Huddinge
Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för allmänmedicin, Alfred Nobels Allé 23 141 83 Huddinge
Leveransadress : 14152 Huddinge

Forskningsbeskrivning

Min och min forskargrupps forskning syftar till att förbättra omhändertagandet av patienter med symtom från rörelseorganen och tillhörande nervsystem. Vi fokuserar särskilt på de med ospecifik smärta, som patienter med nack-/ryggbesvär, fibromyalgi, artros, tendalgi (senfästesbesvär), MS (multipel skleros) och även ospecifika bukbesvär som exempelvis IBS (Irritable Bowel Syndrome). Vi studerar även skador i samband med idrott och effekter av fysisk aktivitet.

Pedagogiska meriter

Huvudhandledare för följande godkända forskningsrapporter på avancerad nivå (Examensarbeten på läkarlinjen KI = e (15 st), respektive ST-läkararbeten = s (26 st), summa 41 st

2010 e           Lisa Clark                            Knee pain in runners, a lumbosacral region issue?

2010 e           Klas Emanuelson                 Knee pain in runners, a back problem?

2011 s           Johanna Hellström               Är långdistanslöpning en riskfaktor för att utveckla knäartros? - En litteraturstudie

2011 s           Josefin Ylitalo                     En gång motionär, alltid motionär?

2011 s           Annika Weiderling              Time in range och kontroll av protrombinkomplex

2011 s           Khalid Hasouna                   Utvärdering av livsstilgruppens arbete på Handens vårdcentral 

2012 e           Mattias Stockhaus                Irritable bowel syndrome - a spinal problem?

– a new view on the possible pathophysiology and diagnostic methods of IBS

2012 e           Sofie Sidén                          Evaluation of the preliminary Patellofemoral pain and Osteoarthritis Outcome Score – PFOOS ― a new patient reported outcome

2012 s           Huda Asmaro                     Ryggbesvär hos patienter vid Trångsunds vårdcentral. Behandling av och prognos hos patienter som utreds med magnetkamera av ländrygg.                                               

2012 e           Anders Dahlén                    Irritable bowel syndrome from behind – a new perspective on possible pathophysiology and clinical procedures?                

2012 s           Alice Hervius                       Korrelation mellan upplevd livskvalitet och objektiva mått som kan påverka hälsan i primärvården

2012 e           Anna Claesson                     Correlation of MR imaging findings of intervertebral disc water content and disc height with self-rated pain, quality of life, and disability

2012 e           Erika Sjövald                       Agreement between clinical assessment of nerve involvement and grading of intervertebral disc protrusion among patients referred for MRI of the spine      

2012 e           Carolina Claesson                Correlation between quality of life and self-rated pain and disability among patients referred to MRI of the spine

2012 s           Martin Sjölin                       Plantar fasciit. Evidens för behandling med formgjutna skoinlägg

2012 s           Rania Hanna Chabo             Behandling av impetigo på Salems Vårdcentral år 2010-2011

2013 s           Anette Ramström                 Halsomfång - ett användbart mått för vårdcentralen som markör för hjärtkärlsjukdom?                  

2013 s           Gizie Mekoya                                           Handläggning av patienter med långvarig smärta på Östra Vårdcentralen

2013 s           Christian Lönn                    Depression. Diagnostik, utredning och behandling på Salems Vårdcentral 2012       

2013 s           Fotini Eleftheriadou            Registrering av kvalitetsindikatorer avseende patienter med KOL på Tensta Vårdcentral under 2012

2013 e           Kerstin Nordbeck                Förskrivares attityder till fysisk aktivitet på recept (FaR)

2013 e           Elisabet Stalder                    Kronisk smärta i primärvården, Jämförande studie av diagnoser bland kvinnor och män

2013 s           Linda Moris                        Effekter av en hälsokurs hos patienter med nedsatt glukostolerans eller typ-2 diabetes efter hjärtinfarkt

2013 e           Helena Wallin                                            Agreement between pain drawings, discomfort drawings and pain questionnaires used to identify neuropathic pain in patients with chronic pain

2013 s           Lovisa Elinder Grönlund     Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR?

2013 s           Mariam Salam                                           Diabetes typ 2 – måluppfyllnad avseende HbA1c och blodtryck på Forums vårdcentral

2014 s           Rozalija Avramovic             Livskvalitet enlig EQ-5D hos patienter med gonartros

En jämförelse mellan manliga och kvinnliga patienter

2014 s           Helene Nordh                                           Behandling av akut mediaotit - följer vi riktlinjerna på Tumba Vårdcentral?

2014 s           Magnus Edlund                   Noteras sexualvanor i journalen vid cystit? - En retrospektiv journalgenomgång vid Råcksta-Vällingby närvårdsmottagning

2014 s           Ingela Liljebjörn                 Fysisk aktivitet på Recept. Hur används FaR av läkare i primärvården i Huddinge?

2014 e           Jenny Björnberg                  Interexaminer reliability in clinical examination tests in the assessment of patellofemoral pain syndrome

2014 e           Johanna Linander                Patellofemoral pain syndrome – a neurological disorder originating in the lumbar spine?

2014 e           Sonia Malmcrona                Whiplashtrauma och ligamentskador

2014 s           Ingela Granberg                  Fysisk aktivitet på recept (FaR®) och dess användning

2014 s           Lucie Crawford                   Kan artrosskola enligt Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA) leda till minskad smärta?

2014 s           Tarek Abdulaziz                  Patienter med diabetes typ 2 på ÄltaPraktiken, uppnår de målblodtryck?

2014 s           Thomas Westin                    Finns det evidens för att stretching kan rekommenderas som behandling av tennisarmbåge?

2014 s           Sofie Blumé                        Patellofemoral smärta

2015 s           Behnaz Tabibzadeh             Osteoporosscreening på Huvudsta vårdcentral

2015 e           Johan Karlsson                    Förhållande mellan grad av smärtsensitisering och självskattad livskvalitet hos patienter med långvarig smärta

2015 s           Jan Stenberg                        How does vital signs with highest degree of triage at the medical emergency departement affect in-hospital mortality in adult patients?

 

Huvudhandledare för följande pågående forskningsprojekt på avancerad nivå

2014 s           Mårten Trotzig                    Achillodyni  

2014 s           Anna Hansson                                           Akillodyni – ett ryggproblem?

2015 e           Christos Saripanidis             Anhörigas upplevelse av nationell webbaserad patientinformation, riktad till patienter som har varit med om pisksnärtstrauma.

2016 e           Orzala Pazham                    Sensorisk störning i cervikala segment hos patienter med fibromyalgi?

2016 e           Zahra Ghariblaki                 Sensorisk störning i cervikala segment hos patienter med fibromyalgi?

2016 s           Kristoffer Skog                   Påverkar FaR till diabetiker deras BMI och midjemått?

2016 s           Branimir Gnatovic               ST-läkararbete                     Fibromyalgi

2016 s           Stephen Riley                                            Make My Day: Valuebased, Client-centered and ICT-supported primary and secondary stroke prevention and rehabilitation after stroke

2016 e           Jesper Hammarberg             Achilles tendinopathy – pathophysiologi and prevention

 

Dokument

Publikationer

Karta