This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag disputerade vid Queensland University of Technology (Brisbane, Australia) inom molekylärgenetik, med avhandlingen “Barramundi (Lates calcarifer) IGF-I: characterization of cDNA, genomic sequences, and regulation of mRNA expression”. Efter 15 år inom biotek/läkemedelsindustrin utbildade jag mig till genetisk vägledare vid Uppsala Universitet. År 2009 började jag som genetisk vägledare inom forskningsverksamheten i  Prof Caroline Graffs  grupp "Translational Genetics in Neurodegenerative disease" på  NVS. Idag arbetar jag inom projekt som fokuserar på att identifiera biomarkörer som skulle möjliggöra tidig diagnos för alzheimer och frontotemporallobsdemens. Jag är även team leader för gruppen ”Klinisk genetik”.

Laddar publikationer

Karta