This page in English
Laddar profil information

Utbildning

2010 – Registrerad som doktorand i miljömedicinsk epidemiologi, Karolinska Institutet, Stockholm.

2010 – Magister i Biomedicin, Karolinska Institutet, Stockholm.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fukuserar på hur genetik, epigenetik och miljöfaktorer såsom luftföroreningar och kost påverkar uppkomsten av astma hos barn.  Min forskning baseras på den pågående svenska kohorten BAMSE, där epidemiologi, miljöfaktorer och genetik har ett starkt fokus.

Som en del i mitt doktorandprojekt är jag involverad i ett internationellt samarbete mellan Europa och Kanada som studerar trafikrelaterade luftföroreningar och genetik i relation till astma hos barn. Här undersöker jag interaktioner mellan luftföroreningar och gener över hela genomet. Mitt doktorandarbete involverar också studier av global- och genspecifik DNA-metylering i relation till luftförorenigar och astma. Vidare undersöker jag om antioxidanter från kosten har en potentiellt skyddande effekt på utvecklingen av astma, speciellt hos barn som exponerats för högre halter av luftföroreningar.

Länkar

Laddar publikationer

Karta