This page in English

Anette Ebberyd

Forskningsingenjör

Besöksadress : C/O Karolinska Universitetssjukhuset, Anestesi- Och Intensivvårdsavdelningen 171 76 Stockholm
Postadress : Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3, Eriksson I Lars grupp - Anestesiologi och intensivvård, Anestesi- Och Intensivvårdsavdelningen 171 76 Stockholm
Leveransadress : Institutionen för Fysiologi och farmakologi; Nanna Svartz väg 2, 171 77 Stockholm