Informationsmaterial om Karolinska Institutet

This page in English

Här kan du beställa generella broschyrer om KI samt utbildningsbroschyrer.

Strategi 2018

Färdplan för Karolinska Institutet 2014-2018.

Ladda ner fullängdsversionen av Strategi 2018

Bläddra i strategin

 

 

 

Strategi 2018 - sammanfattning

Färdplan för Karolinska Institutet 2014-2018 - sammanfattning.

Ladda ner sammanfattningen av Strategi 2018

Bläddra i strategin

 

 

 

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

En informationsbroschyr om Karolinska Institutet.

Bläddra i broschyren

Ladda ner broschyren

 

 

 

Årsredovisning

Karolinska Institutets årsredovisning 2015.

Ladda ner Årsredovisningen

Bläddra i Årsredovisningen

 

 

 

Korta fakta


Övergripande information om KI 2015-16 i fickformat.

Ladda ner broschyren

Bläddra i broschyren

 

Profilguide

Profilguiden innehåller kortfattad information om hur vi ska använda vår grafiska profil i syfte att öka tydligheten och ytterligare stärka vårt varumärke.

Ladda ner guiden

Bläddra i guiden

Aula Medica

I broschyren berättar Karolinska Institutets rektor och flera personer med betydelse för aulans tillkomst om den nya självklara platsen för möten kring vetenskap, samverkan och akademiska högtider.

Tillfälligt slut.

Ladda ner Aula Medica

Bläddra i broschyren

 

 

Campus i förändring

Ladda ner Campus i förändring

Bläddra i broschyren

 

 

 

Karta

Utvikbar campuskarta för Karolinska Institutet campus Solna och campus Huddinge samt översikt över centrala Stockholm.

 

 

 

Medicinsk Vetenskap

En populärvetenskaplig tidskrift om medicin och hälsa som kommer ut 4 ggr/år.

Mer om Medicinsk Vetenskap

 

 

 

Från cell till samhälle

De nya professorerna berättar om sin forskning. Pristagare presenteras.

Finns endast på engelska.

Ladda ner skriften
Bläddra i skriften

 

 

Klinisk forskning och utbildning i framtidens vårdlandskap

Hur kopplar vi forskning och utbildning till valet av vårdgivare? En broschyr om klinisk forskning och utbildning i framtidens vårdlandskap.

Bläddra i broschyren

 

 

 

Karolinska - vår gemensamma historia

Samarbetet mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Bläddra i broschyren

 

Studera på KI

Ett magasin om studier och studentliv vid KI.

En komplett förteckning över KI:s utbildningsutbud hittar du på ki.se/utbildning

Ladda ner utbildningsmagasinet

Bläddra i utbildningsmagasinet

Beställ magasinet

 

Det funkar - Att studera med funktionshinder

Denna folder beskriver olika stödåtgärder som kan ges till studerande med funktionsnedsättning.

Beställ foldern

 

Likabehandling av studenter

Broschyren handlar om rättssäkerhet för studenter och om en höjd kvalitet i utbildningen.

Beställ broschyren

 

 

Böcker

Utmaningar i vårt samhälle kräver nya perspektiv, samarbete och kreativa lösningar. Verktygen i verktygslådan erbjuder dig enkla sätt att ta dig an utmaningarna. Hitta din kreativitet och upptäck hur du kan vara med och bidra till att utveckla hälso- och sjukvården, samhället i stort och dig själv. Skapa värde!

 

 

 

 

Beställ material

När du gjort din beställning ska en bekräftelsetext visas. Om ingen bekräftelse visas behöver du kontakta Strömbergs, ki@strd.se, för att kolla att de har fått beställningen.
Lagd beställning kommer att levereras inom 3-5 arbetsdagar från beställningsdagen.