Denna sida på svenska

Silvia Nava

Research technician

Organisational affiliation

TIM

Department

Department of Laboratory Medicine (LABMED), H5

Postal address : Department of Laboratory Medicine (LABMED), H5, TIM, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge; Avdelningen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin, F79, 141 86 Stockholm, Sweden
Delivery address : Huddinge, Sweden
Loading publication list...