Denna sida på svenska

Kariem Ahmed

Postdoc

Visiting address : Molekylär Cell Genetik och Genterapiforskning (MCG); Novum plan 5, Hiss F, Lab 514; Hälsovägen 7-9, 141 57 Huddinge, Sweden
Postal address : Department of Laboratory Medicine (LABMED), H5, Clinical research center, Molekylär Cell Genetik och Genterapiforskning (MCG); Novum plan 5, Hiss F, Lab 514; Hälsovägen 7-9, 141 57 Huddinge, Sweden
Delivery address : KFC/MCG Lab 514 Novum pl 5; Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 52 Huddinge, Sweden