Denna sida på svenska

Jimmy Ytterberg

Assistant professor

Visiting address : Inst för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), C2; Molekylär biometri; Scheeles väg 2, Receptionen, 171 77 STOCKHOLM, Sweden
Postal address : Department of Medicine, Solna (MedS), K2, group L Klareskog, Inst för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), C2; Molekylär biometri; Scheeles väg 2, Receptionen, 171 77 STOCKHOLM, Sweden
Delivery address : Inst för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), C2; Molekylär biometri; Scheeles väg 2, Receptionen, 171 77 STOCKHOLM, Sweden