Denna sida på svenska

Barbara Canlon

Professor

Visiting address : Institutionen för Fysiologi och farmakologi; von Eulers väg 8, 171 77 Stockholm, Sweden
Postal address : Department of Physiology and Pharmacology (FYFA), C3, Canlon Barbara group - Experimental Audiology, 171 77 Stockholm, Sweden
Delivery address : Von Eulers Väg 8, Plan 2 171 77 Stockholm, Sweden

About me

Professor of Hearing Physiology at the Department of Physiology and Pharmacology

Links

Map