Denna sida på svenska

Anastasia Urban

Educational administrator

Visiting address : Karolinska Institutet; Institutionen för medicin, Huddinge; C2:94, Sweden
Postal address : Department of Medicine, Huddinge (MedH), H7, Department of Medicine, Huddinge (MedH), H7, C2:94, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 141 86 Stockholm, Sweden
Delivery address : C2:94, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 141 86 Stockholm, Sweden