Yrkesexaminerade snabbast ut på arbetsmarknaden

Publicerat 2015-12-17 16:32. Uppdaterat 2017-10-11 13:18

Drygt 80 procent av de som tog examen från högskolan läsåret 2011/12 hade etablerat sig på arbetsmarknaden inom ett år. Högst andel etablerade hade gruppen med yrkesexamen, bland annat läkare och tandläkare. Det visar en ny rapport från Universitetskanslerämbetet (UKÄ).

Student