Winter School i Schweiz

Genom arbetsterapiprogrammets International Mobility Week erbjuds studenterna en unik möjlighet att möta andra studenter, lärare och forskare från stora delar av världen när ZHAW School of Health Professions, ZHAW School of Social work, INUAS och nätverket COHERE arrangerar vinterkursen "Challenges in Interprofessional Health and Social Care".

8 januari - 2 februari 2018 | Winterthur, Schweiz

Tillsammans med studenter från olika hälsovetenskapliga utbildningar och socialt arbete utbildas du genom rollspel, studiebesök och interaktiva föreläsningar om hur man samarbetar och interprofessionellt lärande inom hälsovård och socialt arbete. Du får också lära dig mer om hur systemen är uppbyggda i olika länder, och hur du på ett professionellt sätt bemöter människor från olika kulturer och bakgrund.

 

 

Kontakta din internationella handläggare för mer information

Handläggare

Karen Gustafsson

Telefon: 08-524 880 61
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: karen.gustafsson@ki.se

Länkar

InternationelltStudentUtbyte