”Vissa insatser kan verka små men ha en oerhörd betydelse”

Madeleine Lassgård tog examen från Arbetsterapeutprogrammet på KI år 2011. I dag arbetar Madeleine som arbetsterapeut på ett äldreboende.

Vad är det bästa med att vara arbetsterapeut?Foto på Madeleine Lassgård, alumn från Arbetsterapeutprogrammet
– Det bästa med mitt jobb är att jag som arbetsterapeut i de allra flesta fall har möjlighet att göra något positivt för andra människor. Ofta handlar det om att tillsammans överkomma ett hinder, lösa ett problem eller helt enkelt bara möjliggöra saker och stärka personens självständighet på olika sätt. Det pratas mycket om delaktighet i vården nu, vilket man som arbetsterapeut i hög grad arbetar med; att göra personen delaktig i sin egen vård och vardag.

Att göra personen delaktig i sin egen vård och vardag

Att flytta till äldreboende är en stor förändring för de flesta men alla tar det mycket olika. Vissa insatser kan verka små men kan ha en oerhörd betydelse för den som flyttat in. Att få det att fungera bra i den nya miljön utifrån individens vilja och behov tycker jag är något av det allra roligaste med mitt yrke. När jag försökte beskriva syftet med mitt jobb för en vän en gång så fick jag svaret; ”Jaha, du menar allting som är viktigt i livet med andra ord!” Det tyckte jag var ett bra svar.

AlumnArbetsterapeutprogrammet