Vilken vaccinering erbjuds jag?

Beslut om vilka vaccin studenter på de olika programmen erbjuds baseras på riskbedömning enligt Socialstyrelsens direktiv.

Vaccinationer sorterade efter utbildningsprogram, i alfabetisk ordning.

Arbetsterapeutprogrammet

Hälsodeklaration gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos

Barnmorskeprogrammet

Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Hälsodeklaration gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos

Kandidatprogrammet i biomedicin

Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Hälsodeklaration gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos

Biomedicinska analytikerprogrammet

Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Hälsodeklaration gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos

En booster-vaccination mot polio.

Fysioterapeutprogrammet

Hälsodeklaration gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos

Logopedprogrammet

Hälsodeklaration gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos

Läkarprogrammet

Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Hälsodeklaration gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos

Masterprogrammet i biomedicin

Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen. 

Hälsodeklaration gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos

Odontologisk profylaktikprogrammet

Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Hälsodeklaration gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos

Optikerprogrammet

Inga vaccinationer utöver komplettering av vaccination mot difteri, tetanus och polio samt mot mässling, röda hund och påssjuka i den mån du inte redan har tillfredsställande skydd.

Psykologprogrammet

Inga vaccinationer utöver komplettering av vaccination mot difteri, tetanus och polio samt mot mässling, röda hund och påssjuka i den mån du inte redan har tillfredsställande skydd.

Psykoterapeutprogrammet

Inga vaccinationer utöver komplettering av vaccination mot difteri, tetanus och polio samt mot mässling, röda hund och påssjuka i den mån du inte redan har tillfredsställande skydd.

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Hälsodeklaration gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos

Sjuksköterskeprogrammet

Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Hälsodeklaration gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos

Specialistsjuksköterskor

Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Hälsodeklaration gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos

Tandhygienistprogrammet

Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Hälsodeklaration gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos

Tandläkarprogrammet

Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Hälsodeklaration gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos

Referenser

Rekommendationer för profylax mot hepatit B, Socialstyrelsen 2005
Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination Artikelnummer: 00497-2017, Folkhälsomyndigheten 2007
 

 

StudentStudenthälsa