Vidareutbildning som gör skillnad

"Jag vill kunna påverka vården i rätt riktning!"

Dag Salaj, chefsläkare, Capio Geriatrik Dalen

Dag är en av deltagarna som gått vår nätbaserade magisterutbildning i demensvård för läkare.

Berätta, vad var det som fick dig intresserad av Magisterutbildningen i demensvård för läkare?

Under min specialistutbildning till geriatriker, låg mitt fokus på palliativ vård och akutgeriatrik. Jag ville lära mig mer om detta viktiga och växande område. I min nuvarande roll med fokus bland annat på patientsäkerhet och kvalitet, är det uppenbart att demenssjukdomar, kognitiv svikt och konfusionstillstånd är viktiga orsaker till vårdskador och komplikationer i sjukvården. Vi har helt enkelt inte tillräcklig kompetens att ta hand om människor med demenssjukdomar. Jag ville lära mig mer och få en kunskapsbas för att kunna påverka vården i rätt riktning.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra läkare?

Ja, jag vill rekommendera den här utbildningen till läkare oavsett specialitet, som har intresse för demenssjukdomar och viljan att vara med och utveckla demensvården.

Har du haft användning för det du lärt dig?

Ja, redan under utbildningen, såväl när det handlar om att planera verksamheter kring minnes- och demensutredningar på vår klinik, som att studera patientsäkerhetsaspekter relaterade till kognition.

Mer information och anmälan

Du kan läsa mer om magisterutbildningen i demensvård för läkare här.

För mer information om magisterutbildningen i demensvård för läkare kontakta 

Projektkoordinator

Kristoffer Mörtsjö

Telefon: 08-524 860 32
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Kristoffer.Mortsjo@ki.se

Uppdragsutbildning