Vidareutbildning för sjuksköterskor

Vi erbjuder kurser som uppdragsutbildning för sjuksköterskor. Kurserna är öppna, vilket innebär att du kan delta i utbildningen om kursavgiften betalas av din arbetsgivare. 

Sjuksköterska

Sjuksköterskor har ett stort vidareutbildningsbehov. Karolinska Institutet erbjuder flera olika kurser med varierande inriktning. Sjuksköterskor ska känna sig trygga med att det kommer att finnas kurser av högsta kvalitet när de behöver dem. Våra kurser är av hög kvalitet med goda pedagoger och kursledare.

I listan nedan ser du vårt utbud av kurser som riktar sig till sjuksköterskor.
Letar du efter specialistsjuksköterskeutbildningar?
Vi samlat alla våra specialistutbildningar för sjuksköterskor på den här sidan.

Datum Kurs
HT 2017 Oftalmologi för sjuksköterskor, 60 hp
HT 2017 Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnosti, 7,5 hp
HT 2017 Beroendetillstånd, 12 hp
HT 2017 Grundkurs om cannabis, förekomst, skador och behandling, 3 hp
HT 2017 Diabetes i primärvården, 7,5 hp
HT 2017 Omvårdnad vid öron-, näsa- och halssjukdomar, 7,5 hp
HT 2017 Behandling och omvårdnad av patienter med bröstcancer, 7,5 hp
HT 2017 Neurologisk sjukdomslära och omvårdnad, 15 hp
HT 2017 Hygien och aseptik vid inasiva ingrepp utanför operationsavdelning, 7,5 hp
HT 2017 Händelseanalys, 3 hp
HT 2017 Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1, 15 hp
HT 2017 Koordinering av rehabprocessen, 7,5 hp
VT 2018 Barnoftalmologi och ortoptik, 45 hp

Välkommen med din anmälan!  

Uppdragsutbildning