Vidareutbildning för läkare

Nu erbjuder vi kurser för läkare som uppdragsutbildning. Kurserna är öppna, vilket innebär att du kan delta i utbildningen om kursavgiften betalas av din arbetsgivare. Kurserna riktar sig främst till ST-läkare men även till andra läkare.

 

Kurser för ST-läkare

Läkare under specialisttjänstgöring (ST-läkare) och specialister har ett stort vidareutbildningsbehov. Socialstyrelsen finansierar merparten av kurserna som riktar sig till ST-läkare, så kallade SK-kurser. Karolinska Institutet erbjuder ett 60-tal uppskattade SK-kurser som finansieras av Socialstyrelsen. Dock täcker kursutbudet endast 20% av utbildningsbehovet. KI Uppdragsutbildning vill därför erbjuda ett viktigt komplement för att tillgodose denna efterfrågan. Läkare ska känna sig trygga med att det kommer att finnas kurser av högsta kvalitet när de behöver dem.

Aktuella kurser

Våra utbildningar är av hög kvalitet med goda pedagoger. Du kommer att träffa världsledande forskare och specialister inom det medicinska området. Kurserna för ST-läkare granskas och kvalitetssäkras av Lipus, Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (tidigare IPULS), som drivs av Läkarförbundet.

Här nedan du ser vårt utbud av kurser som riktar sig till läkare. Välkommen med din anmälan! 

Möt en kursdeltagare

Vill du möta en av våra kursdeltagare? Här kan du läsa vad ST-läkaren Agnes Bratt tyckte om en av våra kurser. Agnes gick uppdragsutbildningen översiktskurs i endokrina folksjukdomar för ST-läkare.

Datum Kurs
HT 2017 Diabetesteamet i primärvården - bästa möjliga vård för patienter med diabetes
  Antimicrobial Resistance and Stewardship Programme
VT 2017 Rättspsykiatrisk utredning och vård för ST läkare och specialistläkare
VT 2017 Beroendetillstånd 12 hp
HT 2017 Basutbildning i psykoterapeutisk metod, inriktning kognitiv beteendeterapi, för ST-läkare
HT 2017 Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik 
VT 2017 Personalized/precision cancer medicine (PCM)
VT 2017 Quality assurance of clinical research
HT 2017 Gynecologic Pathology Workshop
HT 2017 Ischemic heart disease
HT 2017 Lipid mediators and inflammation in cardiovascular disease
HT 2018 Master's Courses in Dementia Care for Physicians
Webbaserade självstudier Sjukskrivning i praktiken
Webbaserade självstudier Säker läkemedelshantering för läkare

Vill du ge en kurs?

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning utvecklar hela tiden nya kurser för att möta de behov som finns när det gäller vidareutbildning av läkare. Har du en idé om en kurs? Kontakta 

Projektledare

Richard Markstedt

Telefon: 08-524 865 46
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Richard.Markstedt@ki.se
.

Ramavtal med Socialstyrelsen

Socialstyrelsen finansierar ett stort antal kurser som riktar sig till ST-läkare, så kallade SK-kurser. Karolinska institutet har ramavtal med Socialstyrelsen för ett 60-tal SK-kurser. Du hittar samtliga kurser som vi har ramavtal på här

AllmänmedicinDemensDiabetesEndokrinologiFöretagshälsovårdFörsäkringsmedicinGeriatrikKardiologiKursLäkarprogrammetPsykiatriRättspsykiatri