”Vi tillåts att växa in i rollen som tandläkare successivt då ansvaret vi studenter får gradvis ökar under utbildningens gång”

Helin Malak är student på Tandläkarprogrammet.

– Efter gymnasiet valde jag att plugga till civilingenjör, men efter ett års studier kom jag till insikt om att civilingenjörsyrket inte var något för mig.Helin Malak, Tandläkarprogrammet Jag ville istället jobba inom vården och med människor. Valet stod då mellan tandläkare eller läkare, och efter att ha gjort studiebesök på såväl vårdcentral som folktandvård föll valet på Tandläkarprogrammet. Anledningen till att tandläkaryrket lockar mig så mycket är att det är ett väldigt praktiskt yrke. Den nära kontakten som man har med patienter är något annatsom jag värdesätter mycket.

Hur förbereds du inför arbetslivet under utbildningen?
– Under hela utbildningen har vi mycket kliniskt arbete där vi till en början får assistera äldre studenter då de har patientbehandlingar. Därefter börjar vi träna på dockor för att sedan övergå mer och mer till riktiga patienter. Vi tillåts alltså att växa in i rollen som tandläkare successivtdå ansvaret vi studenter får gradvis ökar under utbildningens gång. Under Tandläkarprogrammets fem år lär vi oss dessutom mycket om olika etiska samt moraliska dilemman som man kan ställas inför som tandläkare, vilket känns betryggande och som en viktig erfarenhet att kunna luta sig mot när det är dags att ge sig ut i yrkeslivet.

Student