Verksamhetsförlagd utbildning

Ett övergripande syfte med den verksamhetsförlagda delen inom utbildningsprogrammen är att studenten får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, men också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Inför varje placering informerar kursansvarig inom utbildningsprogrammet om gällande riktlinjer och mål för den verksamhetsförlagda utbildningen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom bland annat landstingens hälso- och sjukvård, kommunernas motsvarande verksamhetsområden eller inom privat verksamhet. Den kliniska utbildningen för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerstudenter genomförs vid tandvårdscentralen på KI.

Den verksamhetsförlagda utbildningen bedöms enligt, av programnämnd, fastställd bedömningsmall. Om du riskerar att bli underkänd på klinisk kurs/moment ska du bli informerad om detta skriftligt och muntligt. Detta ska ske i så god tid att du ges tillräcklig tid att förbättra dina kunskaper enligt en uppgjord handlingsplan. Eventuell överenskommelse mellan dig och lärare ska dokumenteras.

StudentStudenträtt